Цена за почистване на домове

1 посещение на месец
 • 1 посещение = 50лв.
лв50
на месец
2 посещения на месец
 • 1 посещение = 40лв.
лв80
на месец
4 посещения на месец
 • 1 посещение = 32лв.
лв128
на месец

Цена за почистване на вход на блок без стъклени повърхности

2 посещеня на месец за вход с 5 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
лв100
на месец
2 посещеня на месец за вход с 6 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
лв130
на месец
2 посещеня на месец за вход с 7 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
лв150
на месец
2 посещеня на месец за вход с 8 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
лв170
на месец
4 посещеня на месец за вход с 5 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
лв160
на месец
4 посещеня на месец за вход с 6 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
лв208
на месец
4 посещеня на месец за вход с 7 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
лв240
на месец
4 посещеня на месец за вход с 8 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
лв272
на месец

Цена за почистване на вход на блок с почистване на стъклени повърхности

2 посещеня на месец за вход с 5 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
 • Почистване на стъкленни повърхности с препарат (вътрешно)
лв120
на месец
2 посещеня на месец за вход с 6 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
 • Почистване на стъкленни повърхности с препарат (вътрешно)
лв150
на месец
2 посещеня на месец за вход с 7 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
 • Почистване на стъкленни повърхности с препарат (вътрешно)
лв170
на месец
2 посещеня на месец за вход с 8 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
 • Почистване на стъкленни повърхности с препарат (вътрешно)
лв180
на месец
4 посещеня на месец за вход с 5 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
 • Почистване на стъкленни повърхности с препарат (вътрешно)
лв192
на месец
4 посещеня на месец за вход с 6 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
 • Почистване на стъкленни повърхности с препарат (вътрешно)
лв240
на месец
4 посещеня на месец за вход с 7 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
 • Почистване на стъкленни повърхности с препарат (вътрешно)
лв272
на месец
4 посещеня на месец за вход с 8 етажа
 • Измитане на подове
 • Измиване на подове
 • Почистване на асансьор
 • Почистване на стъкленни повърхности с препарат (вътрешно)
лв288
на месец